Bị lấy hình ảnh gán ghép là 1 trong 4 tiếp viên hàng không liên quan ma túy, cô gái bức xúc lên tiếng

Bị lấy hình ảnh gán ghép là 1 trong 4 tiếp viên hàng không liên quan ma túy, cô gái bức xúc lên tiếng

Hình ảnh của Bảo Châu bị đăng tải tràn lan kèm thông tin sai sự thật nhưng khiến rất nhiều người hiểu lầm.