Hotline: (04) 38228302 RSS
Lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc hôm nay tới Đà Nẵng dự APEC

Lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc hôm nay tới Đà Nẵng dự APEC

Đà Nẵng hôm nay tiếp tục đón các đoàn đại diện cho các nền kinh tế, trong đó có Nga, Mỹ, Trung Quốc, tới dự tuần lễ cấp cao APEC.